"Timeplan" for Ronny.


13.09.2015. Dømme MH forNorsk Dobberman Klub avd. Bergen.

* * * * * * * * * * * *


26.-27.04. 2014. Dømme MH arr. N.B.F.K avd. Rogaland.
30.-31.08.2014. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Hordaland & Norsk Dobberman Klub avd. Bergen.

* * * * * * * * * * * *

 

17.-18.08.2013. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Hordaland & Norsk Dobberman Klub avd. Bergen.

31.08.2013. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Rogaland.

13.10.2013. Dømme MH arr. Norsk Schäferhund Klubb avd. Hordaland.

 

* * * * * * * * * * * *

 

28. april 2012. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Østlandet.

8.-9. september 2012. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Rogaland.

22.-23. september 2012. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Hordaland & Norsk Dobberman Klub avd. Bergen


* * * * * * * * * * * *
 

17.-18. september 2011. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Hordaland & Norsk Dobberman Klub avd. Bergen.

 

* * * * * * * * * * * *

13.-14. mars 2010. Dømme MH arr. Norsk Terrier Klub, Rogaland.

29.-30. mai 2010. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Østlandet.

12.-13. juni 2010 .Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Hordaland.

18. september 2010. Dømme MH arr. Norsk Dobermann Klub avd. Hordaland.

24. Oktober 2010. Dømme MH arr. N.B.F.K. avd. Østlandet.

 

* * * * * * * * * * * *

 

01.09.2009. Congratulation to Ronny who is now authorized judge for

mental description dog, by Norwegian Kennel Club.

 

"Viser til din deltakelse på vårt MH-dommerkurs på Melhus i juli.

Kompetansegruppen for mentaltester har gjennomgått dine besvarelser fra den skriftlige

prøven og protokollene fra eksamensbedømmingen. Vi kan med glede meddele at du har

bestått prøven og har blitt autorisert dommer for Mentalbeskrivelse Hund (MH).

Vi gratulerer med autorisasjonen og ønsker Deg lykke til med fremtidige dommeroppdrag."

 

Mvh Janne Gregersen.

Saksbehandler Aktivitetsavd. NKK.

 

 

13.05.2009. Ronny who is now an approved judge for the Norwegian Character test.

He will continue to study for judging functional analysis test and mental description.

 

27.02.2009. Ronny has been approved as a student by the department comity for the

Norwegian Kennel Club, and will in March 2009 start his education to become a

judge for mental tests. He will be able to judge the character-test,

functional analysis test and mental description.

 

Approved figurant and test leader manager by the Norwegian Kennel Club March 2008.

 

 

Work.

 

24.10.2009. Test leader for the Mental Despription. Sotra Brukshund klubb.

 

06.09.2009. NBFK  avd. Hordaland MH. Test leader and figurant for the Mental Desription.

 

05.09.2009. NBFK avd. Hordaland MH. Test leader for the Mental Desription.

 

11.10.2008. Norsk Shäferhund Klub avd Bergen. Figurant for the functional analysis test

 and the caracter test.

 

 29.03.2008. Sotra Brukshund Klubb.Test leader manager for the functional analysis test.